O projektu

Darujte druhou šanci vysloužilým a nefunkčním mobilním telefonům ve Vašich šuplících a zároveň podpořte charitativní činnost díky projektu „Věnuj mobil“. Sběrová akce Věnuj mobil je dlouhodobým projektem kolektivního systému ASEKOL již od roku 2008.

Zaměřuje se, jak název vypovídá, na sběr vysloužilých mobilních telefonů, kterých je v českých domácnostech přes  8 milionů. Za každých 100 vysbíraných mobilních telefonů pořídíme jeden nový, který předáme organizacím pracujícím s handicapovanými spoluobčany nebo dětem v dětských domovech. Vybrané telefony ASEKOL následně předá k certifikované recyklaci.

Komu jsme již pomohli?

V minulosti jsme společně s našimi partnery mohli pomoci skrze projekt „Věnuj mobil“ organizacím jako DEJME DĚTEM ŠANCI, Jsme tady, o.p.s., LILA, Domov pro seniory Luhačovice nebo APROPO Jičín.

Proč třídit mobilní telefony?

Třídění a recyklace mobilních telefonů a dalších druhů elektrozařízení jsou předpokladem pro uchování zdravého životního prostředí. Elektronické přístroje totiž často obsahují látky, které mohou kontaminovat půdu, spodní i povrchovou vodu či ovzduší.

Odesláním vašeho mobilu k recyklaci pomůžete snížit objem skleníkových plynů do ovzduší. Například při získávání mědi z vysloužilých mobilů se do ovzduší dostane o téměř 90 % méně skleníkových plynů než při její těžbě a následném zpracování, nemluvě o katastrofálních důsledcích těžby na okolí.

Kolektivní systém ASEKOL

ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení. Zajišťuje sběr, dopravu a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů včetně financování celého systému. ASEKOL je tzv. kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Jeho služeb na základě smlouvy využívají výrobci nebo dovozci elektrozařízení. ASEKOL při zpětném odběru úzce spolupracuje s městy a obcemi, posledními prodejci a servisy, svozovými společnostmi a zpracovateli elektrozařízení. Založili jej v červenci 2005 nejvýznamnější představitelé na trhu spotřební elektroniky, kancelářské, telekomunikační a výpočetní techniky.

Pro více informací o kolektivním systému ASEKOL navštivte webové stránky www.asekol.cz.